**** Er mag alleen worden gestart in groepen ****


Loop over trottoirs en eventueel fietspaden, let op het overige verkeer.
Volg de aanwijzingen van verkeersregelaars altijd op.

Wij zijn de routes aan het vernieuwen en hopen ze een aantal weken voor de avondvierdaagse beschikbaar te stellen.