Reglement

Wandelroutes

Het niet opvolgen van dit regelement kan uitsluiting van de avondvierdaagse tot gevolg hebben.

 • Verzamel in het daarvoor bestemde vak met het startnummer wat u (of uw groep) heeft gekregen.
 • Zorg dat iedereen uiterlijk 5 minuten voor de starttijd aanwezig is op de startlocatie.
 • Zorg dat u als groep op de starttijd al klaar staat om te beginnen via de looproute langs het podium.
 • Deelnemers die te laat zijn voor de start moeten als laatste starten, maar altijd groepsgewijs.
 • Houd de groep bij elkaar, als onverhoopt de groep moet stoppen op de route; Verzamel dan weer zo snel mogelijk!
 • Muziek meevoeren is toegestaan mits het geen overlast geeft voor de omgeving of andere deelnemers.
 • Het nuttigen of gebruiken van alcoholische- of bewustzijnsverminderende –en/of stimulerende middelen is voor en tijdens de avondvierdaagse streng verboden. Tevens is het gebruik van lachgas verboden voor en tijdens de avondvierdaagse. Er zal aangifte gedaan worden bij constatering. Tevens wordt u van het evenemententerrein verwijderd.
 • Het evenemententerrein is rookvrij. Roken is verboden, dit kan eventueel op de aangegeven plek(ken).
 • Het voorhanden of in het bezit hebben van steek-, slag- of vuurwapens is ten strengste verboden. Er zal dan ook altijd aangifte gedaan worden bij politie.
 • Het meevoeren van dieren is verboden, de enige uitzondering zijn honden, mits aangelijnd, en mits deze geen overlast veroorzaakt voor overige deelnemers.
 • Het gebruik van elektrische- of motorvoertuigen is alleen dan toegestaan na schriftelijk akkoord van de organisatie.
 • Aanstootgevende, beledigende of racistische teksten, liederen en/of uitingen zijn niet toegestaan. Hiervan zal aangifte gedaan worden bij constatering.
 • Aanwijzingen van de politie, verkeersregelaars of de organisatie dienen onverwijld en zonder protest opgevolgd te worden.
 • Op vordering van politie, verkeersregelaars of mensen van de organisatie dient direct het startbewijs te worden overhandigd.
 • Politie, verkeersregelaars en mensen van de organisatie zijn gerechtigd uw startbewijs in te nemen en u van verdere deelname uit te sluiten.

Deponeer afval in de daarvoor bestemde afvalbakken, Houd ons dorp schoon!
Zorg ten alle tijde voor uw eigen veiligheid en dat van de overige deelnemers.

Let ten alle tijde op overig verkeer, u blijft een verkeersdeelnemer, en daarmee ook verantwoordelijk en aansprakelijk.
Verkeersregelaars zetten zich in voor uw veiligheid op drukke- of gevaarlijke oversteekplaatsen. Toon waardering voor hun vrijwillige inzet door hun aanwijzingen altijd op te volgen.

De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële of immateriële schade die ontstaat of is ontstaan tijdens de avondvierdaagse.
De organisatie behoud zich het recht de avondvierdaagse af te lassen of in te korten als daarvoor aanleiding is ontstaan of ontstaat.
De organisatie behoud zich het recht routes te wijzigen als daar de veiligheid of openbare orde mee is gediend.
In gevallen waarin dit regelement niet voorziet beslist de organisator van het evenement of een door hem aangewezen persoon.
Een beslissing van de organisatie is bindend en onherroepelijk.

Contactformulier

Contact

Johan Terdu (voorzitter)

T: 0641012971

E: barendrecht.wandelt@live.nl

Overige informatie
Kamer van Koophandel: 68446152
RSIN 857447075
Rabobank IBAN:
NL06 RABO 0318 0274 45